طراحی سیستم‌های الکتریکی


طراحی سیستم‌های الکتریکی

این شرکت در زمینه طراحی و اجرای سیستم های تاسیسات الکتریکی شامل تابلوهای فشار ضعیف و متوسط به صورت کشویی و فیکس، تابلوهای کنترل و حفاظت، بانک خازنی، پست های کمپکت  و همچنین نصب، تست و راه اندازی آنها دارای تجارب و سوابق قابل توجهی می باشد و آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی  در این زمینه ها می باشد.

نظر خود را ثبت کنید