اجرای سیستم‌های الکتریکی


اجرای سیستم های الکتریکی

اجرای سیستم‌های الکتریکی

نصب و راه اندازی تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، بانک های خازنی و همچنین پست های کمپکت از دیگر حیطه های کاری این شرکت می باشد. بررسی صحت نصب اتصالات، اینترلاک الکتریکی و مکانیکی ، وایرینگ بین تابلوها و انجام تست های راه اندازی از دیگر وظایف این شرکت می باشد.

نظر خود را ثبت کنید